Rộn Ràng Năm Mới - Sắm Tết Thả Ga (18/12/2020 - 30/01/2021)

Tên chương trình:  

“Rộn ràng năm mới – Sắm tết thả ga” cùng thẻ ghi nợ nội địa NAPAS PBVN 

Thời gian triển khai: Từ 18/12/2020 – 30/01/2021  

Dịch vụ sử dụng trong chương trình: 

Các giao dịch thanh toán POS bằng thẻ ghi nợ nội địa của Public Bank Vietnam.

Phạm vi áp dụng:

Áp dụng tại toàn bộ quầy thanh toán đã lắp đặt Máy POS tại hệ thống cửa hàng của Nguyễn Kim trên toàn quốc.

Nội dung chương trình: 

Giảm 10% giá trị giao dịch (thanh toán cho 01 hóa đơn), tối đa 500,000 đồng (Năm trăm nghìn đồng), cho mỗi giao dich từ 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng) khi thanh toán bằng thẻ PBVN qua máy POS tại hệ thống các cửa hàng Nguyễn Kim trên toàn quốc trong thời gian áp dụng chương trình.

Điều kiện áp dụng:

-    Khách hàng hợp lệ là các Khách hàng giao dịch thành công qua POS tại hệ thống các cửa hàng của Nguyễn Kim bằng Thẻ PBVN.

-    Áp dụng cho các giao dịch thành công với giá trị tối thiểu từ 3.000.000 VNĐ trên một giao dịch (Bằng chữ: Ba triệu đồng).

-    Mỗi khách hàng tương ứng với 01 thẻ PBVN sẽ chỉ được nhận 01 lần giảm giá trong thời gian áp dụng Chương trình tại Nguyễn Kim.

-    Chương trình khuyến mại này được áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mại khác của Nguyễn Kim.

Thông tin liên hệ:

Mọi thắc mắc của khách hàng có liên quan đến chương trình khuyến mại, vui lòng liên hệ các địa điểm giao dịch của Public Bank Vietnam trên toàn quốc hoặc liên hệ Dịch vụ Thẻ: 024- 38262000, 1800 599 930.Khuyến mại khác

Mã ngoại tệ Mua chuyển khoản Bán chuyển khoản Mua tiền mặt Bán tiền mặt