Giới thiệu chung

Filter:

Dịch vụ Khách hàng ưu tiên là dịch vụ đặc biệt của Ngân hàng TNHH MTV Public Việt Nam (Public Bank Vietnam) với các sản phẩm và dịch vụ được thiết kế chuyên biệt dành cho khách hàng cá nhân, thể hiện sự tri ân và trân trọng của Ngân hàng dành cho Quý khách.

Khách hàng tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay đã có thể tham gia vào trải nghiệm dịch vụ ngân hàng cao cấp của PBVN bằng việc trở thành Hội viên Dịch vụ Khách hàng ưu tiên.Các thông tin khác