Sảnh dịch vụ khách hàng ưu tiên

Filter:

Sảnh Dịch vụ Khách hàng Ưu tiên

Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

Tầng 1, Cao ốc Zen Plaza, Số 54-56 đường Nguyễn Trãi, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: +84 28 93257066/ 28 93257086

Fax: +84 28 38223612Các thông tin khác