Hội viên

Filter:

Để trở thành Hội viên Dịch vụ Khách hàng ưu tiên của Public Bank Vietnam, Quý khách cần đáp ứng các điều kiện sau đây:

  • Mở tài khoản thanh toán/tài khoản thanh toán ưu đãi tại Ngân hàng
  • Duy trì tổng số dư tiền gửi bao gồm tiền gửi không kỳ hạn, có kỳ hạn và tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng từ 1 tỷ VNĐ trở lên (hoặc quy đổi ngoại tệ tương ứng).

Lưu ý:

Điều kiện trở thành Hội viên được quyết định bởi PBVN và Ngân hàng có quyền thay đổi các điều kiện trên mà không cần thông báo trướcCác thông tin khác