Hợp đồng ngoại hối

Filter:

Nhanh chóng, thuận lợi, và an toàn

Giao dịch chuyển đổi giữa các loại ngoại tệ 

Hợp đồng giao ngay

Hợp đồng mua bán ngoại tệ giao ngay là thỏa thuận giữa Public Bank Việt Nam và khách hàng về việc mua/bán một lượng ngoại tệ với VNĐ hoặc ngoại tệ khác theo tỉ giá giao ngay tại thời điểm giao dịch. Thanh toán được tiến hành ngay trong ngày hoặc trong vòng 02 ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày giao dịch.

i. Đối tượng khách hàng
Khách hàng cư trú hoặc không cư trú có đầy đủ chứng từ chứng minh mục đích giao dịch ngoại tệ

ii. Tiện ích
a. Nhanh chóng đáp ứng nhu cầu ngoại tệ hoặc VNĐ
b. Tỷ giá cạnh tranh
c. Thủ tục đơn giản, nhanh chóng

iii. Cách đăng ký
a. Giấy tờ yêu cầu 
Chứng từ chứng minh mục đích mua ngoại tệ
Quý khách vui lòng liên hệ với chi nhánh PBVN gần nhất để biết thêm chi tiết.

b. Để được giải đáp thông tin cần hỗ trợ, quý khách xem tại đây

Hợp đồng kỳ hạn

Hợp đồng mua bán ngoại tệ kỳ hạn là giao dịch giữa PBVN và khách hàng trong đó hai bên cam kết mua/bán một lượng ngoại tệ theo tỷ giá xác định tại ngày xác định trước trong tương lai (nhưng không quá 365 ngày kể từ ngày ký hợp đồng). Thanh toán sẽ được thực hiện vào ngày đến hạn.

i. Đối tượng khách hàng
Khách hàng có đầy đủ chứng từ chứng minh mục đích giao dịch ngoại tệ

ii. Tiện ích
a. Đáp ứng nhu cầu ngoại tệ hoặc VNĐ trong tương lai
b. Quản lý rủi ro biến động tỷ giá và rủi ro thanh khoản trong tương lai
c. Chủ động kiểm soát dòng tiền với tỷ giá cố định và chi phí/thu nhập đã được xác định trước, từ đó cho phép quản lý ngân sách hiệu quả
d. Kỳ hạn hợp đồng linh hoạt phù hợp với nhu cầu thanh toán

iii. Cách đăng ký
a. Giấy tờ yêu cầu:
Chứng từ chứng minh mục đích mua ngoại tệ
Quý khách vui lòng liên hệ với chi nhánh PBVN gần nhất để biết thêm chi tiết.

b. Để được giải đáp thông tin cần hỗ trợ, quý khách xem tại đây

​​​​​Hợp đồng hoán đổi

Giao dịch hoán đổi ngoại tệ là giao dịch giữa PBVN và khách hàng bao gồm một giao dịch mua và một giao dịch bán cùng một lượng ngoại tệ với VNĐ hoặc một ngoại tệ khác trong đó ngày thanh toán của hai giao dịch là khác nhau và tỷ giá của giao dịch được xác định tại ngày ký hợp đồng.

i. Đối tượng khách hàng
Khách hàng là doanh nghiệp cư trú, có đầy đủ chứng từ chứng minh mục đích giao dịch ngoại tệ

ii. Tiện ích
a. Tối ưu linh hoạt nguồn tiền nhàn rỗi và nhu cầu sử dụng vốn trong tương lai
b. Phòng tránh rủi ro biến động tỉ giá
c. Kiểm soát được dòng tiền, kế hoạch ngân sách hiệu quả
d. Kỳ hạn hợp đồng linh hoạt tùy thuộc vào nhu cầu thanh toán của khách hàng

iii. Cách đăng ký
a. Giấy tờ yêu cầu:
Chứng từ chứng minh mục đích mua ngoại tệ
Quý khách vui lòng liên hệ với chi nhánh PBVN gần nhất để biết thêm chi tiết.

b. Để được giải đáp thông tin cần hỗ trợ, quý khách xem tại đây