Thư tín dụng LC

Phát hành LC/Tu chỉnh LC

Thư tín dụng (LC) được Ngân hàng phát hành dưới dạng cam kết thanh toán cho người xuất khẩu.

Lợi ích:

•    Giảm bớt áp lực về dòng tiền vì không cần thanh toán trước

•    Tiết kiệm chi phí phát sinh

•    Yêu cầu thủ tục đơn giản

Để được giải đáp thông tin cần hỗ trợ, quý khách xem tại đây

Thông báo LC và Tu chỉnh LC

Khi nhận được LC hoặc thông báo tu chỉnh LC, Public Bank Việt Nam có trách nhiệm kiểm tra tính chân thực bề ngoài của LC và thông báo đến doanh nghiệp.

Lợi ích:

•    Xử lý nhanh chóng và chính xác

•    Khách hàng được nhân viên Ngân hàng lưu ý những điều khoản bất lợi nếu có

Để được giải đáp thông tin cần hỗ trợ, quý khách xem tại đây

Chiết khấu bộ chứng từ

Dịch vụ này cho phép Ngân hàng Public Việt Nam tài trợ vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất và xuất khẩu của các nhà sản xuất và công ty trong nước. 

Lợi ích:

•    Thủ tục nhanh gọn, thuận tiện

•    Ngân hàng cung cấp mức phí linh hoạt, lãi suất ưu đãi và cạnh tranh

•    Số tiền chiết khấu cao

Để được giải đáp thông tin cần hỗ trợ, quý khách xem tại đâyCác sản phẩm và dịch vụ khác